PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Home Serviços PAT – POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Rua. Enio Fabiane, 137, Vila Santa Luzia, Alumínio-SP – Fone: (11) 4715-3469 – Horário de funcionamento: Das 8h às 16h.

VAGAS DE EMPREGO

VAGAS DE EMPREGO

ID VAGA DESCRIÇÃO DATA Ações
1 Masuki Oki 11/06/1949 Tokyo
2 Hanazom Senshik 21/08/1933 Yokohama
3 Renoyok Suko 16/11/1939 Osaka
4 Aka Akume 26/11/1972 Nagoya
5 Chobo Shizue 10/06/1953 Sapporo
6 Mino Ume-hiz 07/12/1946 Kobe
7 Tsukawa Seno 08/04/1948 Kyoto
8 Sae Teiko 15/05/1972 Fukuoka
9 Senshi Towiko 14/07/1977 Kawasaki
10 Wakozak Chobo 13/08/1947 Saitama
11 Masagam Jun 01/12/1969 Hiroshima
12 Cho Yukinoe 13/08/1948 Sendai
13 Takogo Kibu 15/02/1942 Kitakyushu
14 Akawa Yame 21/12/1937 Saitama
15 Sako Nazome 16/03/1961 Hiroshima
16 Masuki Oki 11/06/1949 Tokyo
17 Hanazom Senshik 21/08/1933 Yokohama
18 Renoyok Suko 16/11/1939 Osaka
19 Aka Akume 26/11/1972 Nagoya
20 Chobo Shizue 10/06/1953 Sapporo
21 Mino Ume-hiz 07/12/1946 Kobe
22 Tsukawa Seno 08/04/1948 Kyoto
23 Sae Teiko 15/05/1972 Fukuoka
24 Senshi Towiko 14/07/1977 Kawasaki
25 Wakozak Chobo 13/08/1947 Saitama
26 Masagam Jun 01/12/1969 Hiroshima
27 Cho Yukinoe 13/08/1948 Sendai
28 Takogo Kibu 15/02/1942 Kitakyushu
29 Akawa Yame 21/12/1937 Saitama
30 Sako Nazome 16/03/1961 Hiroshima
Exibir registros